Detta är vårt “Gör det själv kit” med grafen och vågfälla för surfplattor.
Grafenet placeras över antennen och vågfällan monteras i skyddet.
Antennen sitter högst upp på samtliga Apples produkter och längst ned på Samsung.
Se bild hur grafenet och vågfällan ska placeras.
Grafenet leder ned strålningen i vågfällan som sedan fungerar som ett filter och strålningen reduceras med ca. 77% enligt oberoende mätningar från Verkotan.
Se bild på mätrapport.
Ingen påverkan av täckningen även vid dålig mottagning.
Grafen är ett supermaterial som är 200 gånger starkare än stål och blockerar strålningen bättre än något annat material på marknaden. Denna upptäckt tilldelades Nobelpriset år 2010.
För minsta möjliga strålning rekommenderar vi att ha surfplattan inställd på 3G eller WIFI.
Använder ni WIFI rekommenderar vi ett “RP Router Skydd” annars ett säkerhetsavstånd på minst 5 meter från routern.
Vi rekommenderar även att stänga av Bluetooth samt dom appar som inte används.
Vi beställning uppge alltid vilken eller vilka surplattor som grafen & vågfällan ska monteras på så vi vet vilken som passar bäst till just din surfplatta. Detta gör du i kommentarsfältet i kassan.